China International Center,33 Zhongshan 3 Road
CN 510000 GUANGZHOU