Building 2, No.1 Longtian 4th Road, Kengzi Street, Pingshan District
CN 518122 Shenzhen