22 Hayarden st.
IL 4995002 Moshav Nehalim
Ansprechpartner
Frau Maya Avni
  • +972-4-6755002
  • +972-4-6407583
  • E-Mail