22 Hayarden st.
IL 49950 Moshav Nehalim
Ansprechpartner
Frau Zehavit Wolf
  • (0097) 239 37...
  • (0097) 239 37315-1
  • E-Mail