22 Hayarden st.
IL 4995002 Moshav Nehalim
Ansprechpartner
Frau Zehavit Wolf
  • +972-3-9373174
  • +972 239 373151
  • E-Mail

Kontakt-/ Terminanfrage